VÄLKOMMEN TILL MILJÖPARAGRAFEN

Miljöparagrafen är en internetbaserad lagförteckning som anger hur gällande lagstiftning berör just er verksamhet. I er företagsspecifika lagförteckning ges en kortfattad och lättförståelig information över hur ni berörs, information om de senaste förändringarna och vilka åtgärder som eventuellt ska vidtas på grund av lagändringarna.

Två gånger per år uppdaterar vår jurist er lagförteckning med de förändringar och tillägg som är aktuella för er (gäller inte Miljöparagrafen BAS). I samband med det får ni också ett följebrev med analyser och kommentarer.

Om du vill ha inloggningsuppgifter för att utforska en ”Demolaglista” eller få ett kostnadsförslag för upprättande av en företagsspecifik laglista , kontakta Envima:

, 08-19 87 66
, 013-31 42 98

Du kan också kontakta oss på
eller läsa mer här »

INLOGGNING